Madservice

Madservice er et tilbud til de borgere, som ikke længere selv er i stand til at lave et varmt måltid mad.

Du skal visiteres til madservice for at kunne  få leveret kølemad. Der kan ikke ydes hjælp til at lave varm mad i hjemmet.

kontakt visitationen her

Læs mere om madservice i kvalitetsstandard for privatbolig

 

Praktisk information om madservice

Pris for madservice i eget hjem er gældende for 2014

Hvilke dag i ugen bliver maden leveret  ? 

 

Du vælge mellem to fritvalgsleverandører

Du kan også vælge at købe mad i en af Holbæk Kommunes caféer på Ældreområdet. Maden i caféerne laves af Holbæk kommunes eget centralkøkken. Når du i forvejen er modtager af visiterede ydelser, betragtes du som værende visiteret til madservice i caféerne.

Læs mere om caféerne

Cafépriser 2014  

Madservice i plejebolig

Når du bor i plejebolig skal du betale for din mad .

Læs mere om madservice i plejebolig 

Pris for madservice i plejecenter samt andre ydelser(pdf-fil)

                                                           


Senest opdateret
06.03.2014

Ansvarlig redaktør
Anette Trier