Efterlevelseshjælp

Selvbetjening

Hvem kan få efterlevelseshjælp

Hvis din ægtefælle eller samlever dør, kan du søge om efterlevelseshjælp. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som er afhængigt af din indtægt og formue.

Du skal have levet sammen med den afdøde ægtefælle eller samlever i tre år før dødsfaldet for at være berettiget til efterlevelseshjælp. Pensionister, der får efterlevelsespension, kan ikke søge om at få efterlevelseshjælp.

 

Ansøg om efterlevelseshjælp

Du skal søge om efterlevelseshjælp i kommunen. Hvis du bor i udlandet, skal du søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Ansøgningen skal være hos kommunen eller Udbetaling Danmark senest et halvt år efter dødsfaldet.

 

Hvor meget kan du få

Det maksimale beløb på 13.904 kr. kan du få, hvis din årsindtægt er under 228.905 kr. (2014).

Ved årsindtægt over 357.663 kr. kan du ikke få efterlevelseshjælp (2014).

Pensionister kan også søge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Hjælpen er skattepligtig.

  

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. 


Hvis du bor i udlandet og ønsker at klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om efterlevelseshjælp, kan du klage til Ankestyrelsen.

 

Skrevet af

Skrevet af borger.dk

Senest opdateret
06.02.2014

Ansvarlig redaktør
Sanne Christiansen