Bæredygtig udvikling

Holbæk Kommune har siden 2009 været klimakommune

I kommuneplanen er det fastlagt, at Agenda 21 strategi skal udmøntes i en trestrenget miljøpolitisk indsats:

  • Miljøpolitiske indsatser inden for kommunen, baseret på igangværende aktiviteter samt indkommende forslag
  • Kommunens egen indsats som virksomhed
  • Miljøpolitiske prioriteringer og indsatser

I Holbæk Kommune er der i 2009 vedtaget både en Strategi for Bæredygtig Udvikling og en Handlingsplan for Bæredygtig udvikling.
 
De politiske målsætninger og indsatser som byrådet vedtog at arbejde med er at:

  • reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO2 med 3% om året
  • fremme bæredygtighed og samarbejdet på tværs af alle sektorer
  • fremme og igangsætte konkrete projekter der medvirker til at nedsætte forureningsniveauet og mindske ressourceforbruget
  • fremme inddragelsen af befolkningen og virksomhederne m.m. i en helhedsorienteret, tværfaglig og langsigtet planlægning
  • skabe større bevidsthed om bæredygtig udvikling.

Andre aftaler:
Holbæk Kommune har yderligere forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet gennem hhv. Borgmesterpagten og aftalen om Klimakommune.

Holbæk Kommune er klimakommune
Underskrevet borgmester-erklæring (pdf)
Borgmester-erklæring om at nedbringe klimagasudledningerne.

En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfrednings
forening forpligter kommunen til at nedbringe C02-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

Borgmesterpagten
Underskrevet borgmester-pagt (pdf)

De 17 borgmestre i Region Sjælland besluttede i august 2009, at de i fællesskab ville tilslutte sig Den Europæiske Borgmesterpagt om klima. 
 
Borgmesteraftale - For lokal bæredygtig energi (pdf)
Forpligtelser borgmestrene indgik


Planer og aftaler:

Klima links:


Senest opdateret
05.03.2014

Ansvarlig redaktør
Pernille Adriane Olsen