Specialtandpleje

Organisering af specialtandpleje. Der er mellem Holbæk kommune og regionstandplejen indgået aftale om, at regionen varetager specialtandplejen.

Yderligere informationer om regionstandplejens adresse og telefonnummer kan findes på :

Regionens hjemmeside

Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale omsorgstandpleje.

Deltagelse i den kommunale omsorgstandpleje

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne for eksempel som følge af sindslidelse, udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade. Personer med svære somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet (eksempelvis patineter med Parkinsons sygdom eller sklerose)
Specialtandpleje omfatter såvel børn som voksne.
 

Aeldre

Specialtandplejen udføres af regionstandplejen.

Tilbuddet vil normalt blive givet på regionens hovedklinik i Slagelse eller på en af satellitklinikkerne i Dianalund eller Nykøbing Sjælland
 
Den enkelte patient får tandtilbud efter behov. Der kan aftales behandlinger med mobilt tandlægeudstyr på patientens bopæl, hvis det ikke er muligt med fremmøde på en af klinkkerne, og behandlingen har et sådan indhold, at det er fagligt forsvarligt at behandle mobilt.
 
Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Der opkræves en egenbetaling på som reguleres én gang årligt. Herefter er al tandbehandling gratis.
 
Et fællestræk for de borgere, som indskrives i specialtandplejen, er, at de vanskeligt eller slet ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud, og at de vanskeligt eller slet ikke kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner. Tandplejetilbuddet må således gives under skyldig hensyntagen til personens almene funktionsnedsættelse. Behandlingsvalg og –metoder vil derfor nødvendigvis afpasses den enkelte patients tolerance over for de ubehageligheder, som er forbundet med tandbehandling.
Visitation

Det er Holbæk kommune, som visiterer til ordningen. Holbæk kommune har nedsat et tværfagligt visitationsudvalg. Visitation til specialtandpleje foretages på baggrund af et ansøgningsskema 

Ansøgningsskema rekvireres på kommunens intranet eller tandplejens hjemmeside og udfyldes af

 • Pædagogisk eller sygeplejefagligt personale, med godt kendskab til patienten når denne er beboer på en institution eller et bosted.
 • Sygeplejefagligt personale på en psykiatrisk hospitalsafdeling eller i distriktspsykiatriske ordninger, som patienten har tilknytning til.
 • Kommunal visitator i forbindelse med ansøgning for hjemmeboende
   
  Visitation til specialtandpleje sker på grundlag af en faglig bedømmelse af patientens
  evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud.
   
  Ansøgningsskema til specialtandpleje (PDF-fil)

Ansøgningsskema sendes til: 
Tandplejens kontor
Bispehøjen 2
4300 Holbæk
eller mail: karal@holb.dk

Tandplejen videresender henvisning til Region Sjælland.

Der opkræves brugerbetaling . Hvis behandlingen reelt er billigere end brugerbetalingen, opkræves patienten et lavere beløb.
Prisen reguleres årligt.

Børn og unge under 18 år betaler ikke noget.


Senest opdateret
04.12.2013

Ansvarlig redaktør
Anders Vestergaard Lundsbjerg