Arbejdsmarkedscenter

Klager over afgørelser i Arbejdsmarkedscenter

Hver gang Arbejdsmarkedscenteret træffer en afgørelse, skal denne meddeles skriftlig, være begrundet i konkret lovgivning og der skal vedlægges en klagevejledning. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt har 4 ugers frist til at klage over en afgørelse, fra den dag afgørelsen er truffet.

Sådan klager du

Hvis Arbejdsmarkedscenteret - herunder jobcenteret, ydelsescenteret og kompetencecenteret - har truffet en afgørelse du er uenig i, - kan du ringe eller skrive til:

  • den medarbejder der har underskrevet din afgørelse
  • den pågældende medarbejders afdelingsleder 
  • Arbejdsmarkedschefen (job@holb.dk – mærket klage)
  • Beskæftigelsesankenævnet 
  • Jobbutikken eller Borgerservice  - hvor du i alle tilfælde vil blive yderligere vejledt i forhold til hvordan du kan klage.
  • Du kan også tage kontakt til Borgervejlederen hvis du er i tvivl om hvordan du klager eller om du vil klage.

Lovgivning og skøn

Medarbejdere i Arbejdsmarkedscenteret træffer afgørelser på baggrund af lovgivning, hvori der både er helt faste rettigheder og pligter, men også ofte et element af skøn. Dette især i de mere komplicerede sager og i forbindelse med afgørelser om for eksempel stop af eller fradrag i ydelser.

For borgere har altid mulighed for at klage over en afgørelse. Både til Arbejdsmarkedscenteret og/eller Beskæftigelsesankenævnet. Det er vigtigt løbende at få Beskæftigelsesankenævnets vurdering af de skøn, der ligger til grund for Arbejdsmarkedscenterets afgørelser, og derfor opfordrer Arbejdsmarkedscenteret ofte borgere til at klage over afgørelser, de måtte være uenige i. Beskæftigelsesankenævnet afgør løbende sager, og nævnets afgørelser i sager der vedrører Holbæk Kommune forelægges Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, ligesom afgørelser der kan have betydning for fortolkning og skøn løbende indarbejdes.

 


Senest opdateret
10.07.2013

Ansvarlig redaktør
Bo Christensen