Miljøtilsyn og -regler

Kommunerne har udarbejdet beretning om miljøtilsyn på virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsberetning
Kommunerne skal hvert år udarbejde beretning om det foregående års miljøtilsyn på virksomheder og landbrug i forhold til administration af miljøbeskyttelsesloven, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.
Beretningen skal indberettes elektronisk til Miljøstyrelsen og offentliggøres.

Kommunernes Landsforening (KL) og Miljøstyrelsen har indgået en aftale om, hvor tit forskellige typer virksomheder og landbrug skal have et samlet tilsyn. Den aftale blev afløst af miljøtilsynsbekendtgørelsen i maj 2013. Derfor er tilsynsberetningen for 2013 delt op i perioden 1. januar 2013 til 22. maj 2013, hvor aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen var gældende, og perioden 23. maj 2013 til 31. december 2013, hvor miljøtilsynsbekendtgørelsen var gældende.

Eventuelle spørgsmål til beretningerne kan rettes til By og Landskab på telefon: 72 36 36 36. 

Her kan du læse beretning for landbrug 1. januar 2013 til 22. maj 2013
Her kan du læse beretning for virksomheder 1. januar 2013 til 22. maj 2013
Her kan du læse beretning for landbrug og virksomhed 23. maj 2013 til 31. december 2013

Her kan du se en liste med landbrug og virksomheder.


Senest opdateret
01.04.2014

Ansvarlig redaktør
Pernille Adriane Olsen