Lokalplaner

En lokalplan er et retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjerne for anvendelse og udformningen af et bestemt område.

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplaner i Holbæk Kommune. På Planportalen kan du finde oplysninger om planer der er i høring, borgermøder, abonnere på høringer og afgørelser og andet som vedrører lokalplanlægning i Holbæk Kommune.

Du kan også finde høringer og borgermøder på kommunen hjemmeside, under Politik og Høringer og afgørelser.

Dette er et link til Planportalen.

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokalplan, kan du søge på det landsdækkende Plansystem.

Her har du 2 adgange til at finde lokalplanerne:


Senest opdateret
07.04.2014

Ansvarlig redaktør
Pernille Adriane Olsen