Spring til indhold

Fremtidige boliggrunde

I Knabstrup og Store Merløse er der boligarealer, som ikke er byggemodnet. Tidspunktet for byggemodning vil være afhængig af interesse for køb af grund i områderne.

Fremtidige boligområder

Holbæk Kommune har vedtaget lokalplaner, der udlægger kommunalt ejede arealer til åben/lav boligbebyggelse - parcelhusgrunde:

Er du interesseret i at købe en grund i et af områderne, når det er byggemodnet, bedes du sende en e-mail til Vækst og Bæredygtighed

Når der er tilsagn fra et tilstrækkeligt antal købere, vil man politisk tage stilling til, om der er økonomi til at foretage byggemodning af hele arealet eller dele heraf.Feedback

Sidst opdateret

07.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen